Kostecka-Sadowa, Anna. 2019. “ 533”. Prace Językoznawcze 20 (3):177-80. https://doi.org/10.31648/pj.4549.