Malinowska, Dominika. 2019. “ 2019”. Prace Językoznawcze 21 (4):253-55. https://doi.org/10.31648/pj.4861.