Łuc, Izabela. 2020. “Swoistość Nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX Wieku (rekonesans Badawczy)”. Prace Językoznawcze 19 (3):169-77. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5550.