Góralczyk, Iwona. 2020. “Sprawozdanie Z Konferencji”. Prace Językoznawcze 19 (2):163-64. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5634.