Rejter, Artur. 2020. “Obrazowość Polszczyzny średniowiecznej I Jej współczesne Korelaty. Rozważania wprowadzające”. Prace Językoznawcze 22 (4):139-49. https://doi.org/10.31648/pj.5820.