Szerszunowicz, Joanna. 2020. “ 271”. Prace Językoznawcze 22 (4):271-74. https://doi.org/10.31648/pj.5830.