Nowicka, Monika. 2022. “A Monograph on „speaking” – from Theory to Practice of Teaching Speaking Skills. Iwona Janowska: Wypowiedź Ustna W Dydaktyce językowej Na przykładzie języka Polskiego Jako Obcego. Księgarnia Akademicka. Kraków 2019, Ss. 244”. Prace Językoznawcze 24 (3):229-33. https://doi.org/10.31648/pj.7919.