Kurek, Halina, and Anna Piechnik. 2022. “Folk Rituals and Customs in the Lublin Region. Halina Pelcowa: Słownik Gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość I obyczajowość Ludowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2022, Ss. 625”. Prace Językoznawcze 24 (3):223-27. https://doi.org/10.31648/pj.7953.