Rutkowski, M. (2019) “Conversational expressions of emotions”, Prace Językoznawcze, 21(2), pp. 161–174. doi: 10.31648/pj.3918.