Ginter, J. (2019) “Ewa Rogowska-Cybulska (21 V 1962 – 27 I 2019)”, Prace Językoznawcze, 21(2), pp. 5–20. doi: 10.31648/pj.4190.