Osowicka-Kondratowicz, M., Białkowska, J. and Białkowski, P. (2019) “Specyfika pracy oraz rola logopedy w interdyscyplinarnym modelu opieki nad chorym po udarze mózgu”, Prace Językoznawcze, 20(4), pp. 181–196. doi: 10.31648/pj.4491.