Duma, J. (2019) “Fala i wełna – pochodzenie polskich wyrazów oraz ich najstarsze przekształcenia semantyczne (z nazewnictwem w tle, np. nazwa rzeki Wełna, nazwa miejscowości Wleń oraz nazwy miejsc Wawel i Bawół)”, Prace Językoznawcze, 20(3), pp. 43–50. doi: 10.31648/pj.4539.