Котович B. (2019) “Топонімотвірний формант як виразник темпоральності ойконіма”, Prace Językoznawcze, 20(3), pp. 51–60. doi: 10.31648/pj.4540.