Kucharzyk, R. (2019) “Wpływ regionalnych odmian języka na współczesną polszczyznę potoczną”, Prace Językoznawcze, 20(3), pp. 79–89. doi: 10.31648/pj.4542.