Rudnicka-Fira, E. (2019) “Natura jako element nominacyjny w kreacji nazw miejskich lokali gastronomicznych”, Prace Językoznawcze, 20(3), pp. 139–150. doi: 10.31648/pj.4546.