Śliwicka, A. (2019) “Język prawny i język prawniczy jako przedmiot badań językoznawczych i prawoznawczych w latach 1935–1999”, Prace Językoznawcze, 20(3), pp. 151–164. doi: 10.31648/pj.4547.