Wołk, M. (2019) “Wyrażenie nic dziwnego na tle leksykalnych wykładników kategorii dziwności”, Prace Językoznawcze, 20(3), pp. 165–175. doi: 10.31648/pj.4548.