Danielewiczowa, M. (2019) “Nazwy destrukcyjnych procesów naturalnych i ich efektów w leksykonie współczesnej polszczyzny”, Prace Językoznawcze, 21(4), pp. 5–18. doi: 10.31648/pj.4693.