Łuc, I. (2020) “Swoistość nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku (rekonesans badawczy)”, Prace Językoznawcze, 19(3), pp. 169–177. Available at: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5550 (Accessed: 25 September 2023).