Duma, J. (2020) “Nazwy rzek Świna, Ina, Jana – w poszukiwaniu źródłosłowu”, Prace Językoznawcze, 19(2), pp. 5–12. Available at: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5566 (Accessed: 17 April 2024).