Góralczyk, I. (2020) “Sprawozdanie z konferencji”, Prace Językoznawcze, 19(2), pp. 163–164. Available at: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5634 (Accessed: 21 April 2024).