Chłosta-Zielonka, J. (2020) “O literackim potencjale gwary warmińskiej od końca XIX wieku po czasy współczesne”, Prace Językoznawcze, 22(3), pp. 25–43. doi: 10.31648/pj.5704.