Rejter, A. (2020) “Obrazowość polszczyzny średniowiecznej i jej współczesne korelaty. Rozważania wprowadzające”, Prace Językoznawcze, 22(4), pp. 139–149. doi: 10.31648/pj.5820.