Naruszewicz-Duchlińska, A. (2020) “ 204”., Prace Językoznawcze, 22(4), pp. 265–269. doi: 10.31648/pj.5829.