Szerszunowicz, J. (2020) “ 271”., Prace Językoznawcze, 22(4), pp. 271–274. doi: 10.31648/pj.5830.