Nowicka, M. (2022) “A monograph on „speaking” – from theory to practice of teaching speaking skills. Iwona Janowska: Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego. Księgarnia Akademicka. Kraków 2019, ss. 244”, Prace Językoznawcze, 24(3), pp. 229–233. doi: 10.31648/pj.7919.