[1]
M. Osowicka-Kondratowicz, J. Białkowska, and P. Białkowski, “Specyfika pracy oraz rola logopedy w interdyscyplinarnym modelu opieki nad chorym po udarze mózgu”, PJUWM, vol. 20, no. 4, pp. 181–196, Sep. 2019.