[1]
A. Siwiec, “Onomastyka i kolejnictwo. Uwagi o książce Piotra Tomasika: Nazewnictwo kolejowe (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2016, ss. 218”, PJUWM, vol. 20, no. 4, pp. 237–247, Sep. 2019.