[1]
J. Duma, “Fala i wełna – pochodzenie polskich wyrazów oraz ich najstarsze przekształcenia semantyczne (z nazewnictwem w tle, np. nazwa rzeki Wełna, nazwa miejscowości Wleń oraz nazwy miejsc Wawel i Bawół)”, PJUWM, vol. 20, no. 3, pp. 43–50, Sep. 2019.