[1]
I. Łuc, “Swoistość nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku (rekonesans badawczy)”, PJUWM, vol. 19, no. 3, pp. 169–177, May 2020.