[1]
J. Duma, “Nazwy rzek Świna, Ina, Jana – w poszukiwaniu źródłosłowu”, PJUWM, vol. 19, no. 2, pp. 5–12, Jun. 2020.