[1]
J. Chłosta-Zielonka, “O literackim potencjale gwary warmińskiej od końca XIX wieku po czasy współczesne”, PJUWM, vol. 22, no. 3, pp. 25–43, Jul. 2020.