[1]
A. Rejter, “Obrazowość polszczyzny średniowiecznej i jej współczesne korelaty. Rozważania wprowadzające”, PJUWM, vol. 22, no. 4, pp. 139–149, Sep. 2020.