[1]
H. Kurek and A. . Piechnik, “Folk rituals and customs in the Lublin region. Halina Pelcowa: Słownik gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość i obyczajowość ludowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2022, ss. 625”, PJUWM, vol. 24, no. 3, pp. 223–227, Sep. 2022.