Osowicka-Kondratowicz, M., J. Białkowska, and P. Białkowski. “Specyfika Pracy Oraz Rola Logopedy W Interdyscyplinarnym Modelu Opieki Nad Chorym Po Udarze mózgu”. Prace Językoznawcze, vol. 20, no. 4, Sept. 2019, pp. 181-96, doi:10.31648/pj.4491.