Łuc, I. “Swoistość Nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX Wieku (rekonesans Badawczy)”. Prace Językoznawcze, vol. 19, no. 3, May 2020, pp. 169-77, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5550.