Guz, M. “On Chrematonyms in Reports by Melchior Wańkowicz from the Anoda I Katoda Collection”. Prace Językoznawcze, vol. 22, no. 4, Sept. 2020, pp. 41-56, doi:10.31648/pj.5813.