Kurek, H., and A. . Piechnik. “Folk Rituals and Customs in the Lublin Region. Halina Pelcowa: Słownik Gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość I obyczajowość Ludowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2022, Ss. 625”. Prace Językoznawcze, vol. 24, no. 3, Sept. 2022, pp. 223-7, doi:10.31648/pj.7953.