Karwatowska, Małgorzata, and Leszek Tymiakin. “Openness of Adolescents in Talking about Sex”. Prace Językoznawcze 21, no. 2 (April 25, 2019): 89–104. Accessed April 20, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/3904.