Osowicka-Kondratowicz, Magdalena, Joanna Białkowska, and Paweł Białkowski. “Specyfika Pracy Oraz Rola Logopedy W Interdyscyplinarnym Modelu Opieki Nad Chorym Po Udarze mózgu”. Prace Językoznawcze 20, no. 4 (September 16, 2019): 181–196. Accessed April 24, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/4491.