Łuc, Izabela. “Swoistość Nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX Wieku (rekonesans Badawczy)”. Prace Językoznawcze 19, no. 3 (May 26, 2020): 169–177. Accessed September 22, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5550.