Rejter, Artur. “Obrazowość Polszczyzny średniowiecznej I Jej współczesne Korelaty. Rozważania wprowadzające”. Prace Językoznawcze 22, no. 4 (September 3, 2020): 139–149. Accessed June 22, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5820.