Kurek, Halina, and Anna Piechnik. “Folk Rituals and Customs in the Lublin Region. Halina Pelcowa: Słownik Gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość I obyczajowość Ludowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2022, Ss. 625”. Prace Językoznawcze 24, no. 3 (September 30, 2022): 223–227. Accessed February 27, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/7953.