1.
Osowicka-Kondratowicz M, Białkowska J, Białkowski P. Specyfika pracy oraz rola logopedy w interdyscyplinarnym modelu opieki nad chorym po udarze mózgu. PJUWM [Internet]. 2019 Sep. 16 [cited 2024 Apr. 24];20(4):181-96. Available from: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/4491