1.
Rejter A. Obrazowość polszczyzny średniowiecznej i jej współczesne korelaty. Rozważania wprowadzające. PJUWM [Internet]. 2020 Sep. 3 [cited 2023 Dec. 4];22(4):139-4. Available from: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5820