1.
Naruszewicz-Duchlińska A. Marta Wójcicka, Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 204. PJUWM [Internet]. 2020 Sep. 4 [cited 2023 Mar. 28];22(4):265-9. Available from: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5829