1.
Kurek H, Piechnik A. Folk rituals and customs in the Lublin region. Halina Pelcowa: Słownik gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość i obyczajowość ludowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2022, ss. 625. PJUWM [Internet]. 2022 Sep. 30 [cited 2024 Feb. 27];24(3):223-7. Available from: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/7953