[1]
Adamkowicz-Iglińska, B. 2020. The Birch Tree Motif in the Works of Juliusz Słowacki. Prace Literaturoznawcze. 8 (Dec. 2020), 33–44. DOI:https://doi.org/10.31648/10.31648/pl.5013.