Chłosta-Zielonka, J. (2018). Poetics of place by Johannes Bobrowski. Prace Literaturoznawcze, (2). Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pl/article/view/1183