Adamkowicz-Iglińska, B. (2020). The Birch Tree Motif in the Works of Juliusz Słowacki. Prace Literaturoznawcze, (8), 33–44. https://doi.org/10.31648/10.31648/pl.5013